संपर्क

श्री रत्नागिरीचा राजा सार्वजनिक उत्सव मित्रमंडळ
मारुती मंदिर सर्कल, रत्नागिरी.

तसेच कोणाही भाविकास मंडळाशी संपर्क साधावयाचा असल्यास कृपया feedback@shreeratnagiricharaja.com वर ई-मेल पाठवावा.