• मा. अध्यक्ष्यांच्या हस्ते श्रीं ची पहिली पुजा व आरती

  • श्री रत्नागिरीचा राजा

  • श्री रत्नागिरीचा राजा

  • श्री रत्नागिरीचा राजा

  • पारंपारीक लोककला व स्पर्धांचे आयोजन

  • सांस्कृतिक उपक्रम

  • श्रीं च्या दर्शनासाठी लोटलेला जनसागर

  • शिस्तबदध लेझीम व ढोलांच्या गजरात बाप्पाला निरोप

  • ढोलांच्या गजरात बाप्पाला निरोप

श्री रत्नागिरीचा राजा

श्री रत्नागिरीचा राजा सार्वजनिक उत्सव मित्रमंडळ.

अध्यक्षांचे मनोगत…. August 30, 2013
सामाजिक उपक्रम February 11, 2013
सांस्कृतिक उपक्रम February 11, 2013
मिरवणुक February 10, 2013
मान्यवरांची उपस्थिती February 9, 2013
बॅनर February 2, 2013

आमच्या विषयी

स्थापना २००८, रजि.नं. नोंद्णी क्र. महाराष्ट्र /४०९३/रत्नागिरी दि.२८/०७/२०१० अन्वये

eXTReMe Tracker